Beleidsplan

Het Bosch Architectuur Initiatief is het architectuurcollectief van ‘s-Hertogenbosch: een onafhankelijke non-profitorganisatie voor iedereen die geïnteresseerd is in (landschaps)architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie.

Al sinds de oprichting in 1995 fungeert het BAI als spil tussen een breed publiek en de professionals: de architecten en ontwerpers, stadsontwikkelaars en overheden.

Met onze projecten vergroten we de betrokkenheid bij onze stad, lichten we de ontwikkelingen erin toe, bieden we een podium aan de discussie erover en leveren we zo een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in en om ‘s-Hertogenbosch.

Wij geloven namelijk dat het vergroten van inzicht in de vormgeving van onze leefomgeving, en het aangaan van de dialoog hierover, een positieve invloed hebben op de planvorming.

Dat doen we met publieksactiviteiten als de succesvolle architectuurvisites. We organiseren lezingen, debatten, filmreeksen en werksessies voor professionals en geïnteresseerden over actuele thema’s. Met musea laten we kinderen in speciale workshops kennismaken met architectuur en vormgeving. 

En we hebben geregeld een grote ontwerpprijsvraag voor ontwerpers, architecten en studenten, gebaseerd op een actuele opgave die leeft in de stad

Bovendien hebben we de ambitie om onderzoek te verrichten – samen, met en voor betrokken partijen in de stad. Hiervoor zoeken we de samenwerking met o.a. kennis- en onderwijsinstellingen en andere architectuurcentra in Noord-Brabant. De resultaten van zowel dit onderzoek als het programma moeten leiden tot praktische handvatten waarmee de beleids- en planmakers passende invulling kunnen geven aan de visie- en planvorming. En daarmee aan de toekomst van Den Bosch.

Inkomsten BAI

Het Bosch Architectuur Initiatief verwerft haar inkomsten uit:

– Subsidiëring vanuit bijvoorbeeld gemeente, provincie, Stimuleringsfonds.
– Sponsoring door lokale / regionale stakeholders als architectenbureau’s, bouwbedrijven, fabrikanten, makelaars.
– Eigen bijdragen deelnemers activiteiten.
– Sponsoring in natura door bijvoorbeeld horeca.

De inkomsten worden besteed aan organisatie van de activiteiten, voor professionals (architecten, bouwkundigen, ontwerpers, bouwers etc.) en geïnteresseerden. De kosten betreffen met name de betaalde programmamakers (ca. 70%), activiteitgebonden kosten (20%) en vaste lasten (10%). Het beheer van de financiën is in handen van een penningmeester. De stichting heeft niet tot doel een (meerjarig) vermogen op te bouwen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers, slechts directe onkosten worden aan hen vergoed.

De uren van de programmamakers en communicatiemedewerker worden vergoed; zij werken als zelfstandig ondernemer en factureren gemaakte uren aan de stichting. Ook direct gemaakte onkosten worden aan hen vergoed.

Vrijwilligers zijn onbetaald, slechts directe onkosten worden aan hen vergoed.