Steun het BAI!

Het Bosch Architectuur Initiatief volgt, zoekt en bediscussieert al jaren de actuele ontwikkelingen in en om ’s-Hertogenbosch, om zo invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Dat doen we door het netwerk van vakgenoten in en om de stad te versterken, een community van professionals te creëren. En door, als link tussen vakwereld en publiek, relevante onderwerpen te agenderen.

Met activiteiten als lezingen en debatten, architectuurvisites en onderzoeken, maken we inzichtelijk waarom en hoe hier bepaalde keuzes worden gemaakt, brengen we projecten onder de aandacht bij de omgeving en het publiek, vergroten we de betrokkenheid bij onze stad en bieden we een open podium aan de discussies erover – voor en met allerhande partners binnen en buiten ’s-Hertogenbosch. Dat doen we al sinds 1995. Vijfentwintig jaar succesvol, en dat willen we blijven doen. Sterker nog, we willen ons programma uitbreiden en verdiepen. Tegelijkertijd willen we laagdrempelig blijven, vanuit de overtuiging dat de stad van en voor iedereen is.

Maar daarvoor hebben we hulp nodig, sponsors. Wilt u het BAI helpen om te blijven inspireren?

Een sponsor van het BAI

 • DRAAGT BIJ AAN DE KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING IN DE BOSSCHE REGIO
 • VERSTERKT HET NETWERK VAN VAKGENOTEN
 • ONDERNEEMT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
  Het BAI heeft een ANBI status, uw bijdragen zijn aftrekbaar in de belastingaangifte.
 • VERGROOT NAAMSBEKENDHEID IN HET BAI NETWERK van publiek, professionals en bedrijven, werkzaam in de bouw en/of geïnteresseerd in de leefomgeving in de Bossche Regio.
  • 900 BAI-nieuwsbriefontvangers (min.5 keer per jaar)
  • 1900 volgers via onze Linkedin posts
  • 28.000 unieke bezoekers per jaar op onze website www.baiweb.nl

Donaties zijn meer dan welkom  (het BAI heeft een ANBI-status). Maar u kunt ons ook helpen bij het faciliteren of hosten van onze activiteiten, ondersteunen met PR, uw netwerk of goede raad. Elke bijdrage is welkom. We bespreken de wensen en mogelijkheden graag met u.
En natuurlijk stellen we daar wat tegenover. We dragen uw steun
publiekelijk uit, in alle communicatie en bij alle activiteiten. Zo wordt u bij een breed publiek zichtbaar als betrokken partner, die zich mee inzet voor  weloverwogen architectuur en ruimtelijke kwaliteit in en om onze stad.

Steunen kan op verschillende manieren:

 • ALS VRIEND VAN HET BAI € 250 per jaar
 • ALS SPONSOR VAN HET BAI € 1000 per jaar
 • ALS HOOFDSPONSOR VAN HET BAI vanaf € 5000 per jaar

WILT U HET BAI OP EEN ANDERE MANIER HELPEN?

We maken graag een afspraak voor een pakket op maat.

Contact: post@baiweb.nl of bel 06 40 85 72 48