Steun het BAI!

Met activiteiten als lezingen en debatten, architectuurvisites en onderzoeken, maakt het BAI inzichtelijk waarom en hoe hier bepaalde keuzes worden gemaakt, brengen we projecten onder de aandacht bij de omgeving en het publiek, vergroten we de betrokkenheid bij onze stad en bieden we een open podium aan de discussies erover – voor en met allerhande partners binnen en buiten ’s-Hertogenbosch.

Dat doen we al sinds 1995. Vijfentwintig jaar succesvol, en dat willen we blijven doen. Sterker nog, we gaan ons programma uitbreiden en verdiepen.

Tegelijkertijd willen we laagdrempelig blijven, vanuit de overtuiging dat de stad van en voor iedereen is.

Maar daarvoor hebben we hulp nodig.
Wilt u het BAI helpen om te blijven inspireren?

Steun het BAI!

Dan draagt u bij aan de kwaliteit van de leefomgeving van de Bossche regio, versterkt u het netwerk van vakgenoten.

Bovendien vergroot u uw naamsbekendheid in het BAI-netwerk van publiek, professionals en bedrijven. Uw bedrijfsnaam wordt immers gezien door: ca. 900 BAI-nieuwsbriefontvangers (min. 5 keer per jaar), 1.900 volgers van onze Linkedin posts en 28.000 unieke bezoekers per jaar van onze website.

Het BAI heeft een ANBI-status. U kunt uw giften aan het BAI dus aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

We maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Contact: post@baiweb.nl of bel 06 40 85 72 48