Datum/Tijd: 07/12/2022 / 17:00 - 19:30

Het BAI organiseert op woensdag 7 december BAI PRAAT, een informele bijeenkomst voor (Bossche) architecten, ontwerpers, stadsontwikkelaars en geïnteresseerde professionals. Thema deze middag: Investeren in de publieke ruimte. Over ‘de hoeksteen van de leefomgeving’ en daarmee een belangrijke ontwerpopgave. Gasten: Peter Lubbers, Wouter Jan Verheul en Merle Ebskamp.

Met de ontwikkelingen van de Bossche Stadsdelta, het Zuid-Willemspark en de Brede Binnenstad liggen er in Den Bosch ontwerpopgaven waarin de publieke component een grote rol speelt. De openbare ruimten dragen voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit en het karakter van de stad, haar bewoners en bezoekers – ze vormen de hoekstenen van de leefomgeving. Hoe belangrijk zulke goede openbare (ontmoetings)ruimten zijn, werd nog eens goed zichtbaar tijdens de coronalockdown.

Maar het zijn ook opgaven ‘van de lange adem’. Met een tijdrovend traject van visievorming naar uitvoer. En een complex proces van regie, door een breed palet van stakeholders: overheid, privaat en bewoners. Recent onderzoek toont aan dat het publieke domein namelijk ook een economische waarde vertegenwoordigt. Het is dus niet enkel een opgave van de gemeente, ook ontwikkelaars en private partijen moeten samenwerken.

Er hoeft mogelijk ook niet per definitie groots ingegrepen te worden op deze plekken: het kan ook sneller, lichter, goedkoper. Zo kan goed georganiseerde gebruikersparticipatie eveneens verbeteringen opleveren: met stoelen bijvoorbeeld, foodtrucks, kunst, kleinschalige evenementen, passend bij de specifieke plek.

Het gaat dus om Investeren in de publieke ruimte in de brede zin, inclusief publieke dialoog en ideevorming. Tijdens BAI PRAAT gaan we daarmee aan de slag, aan de hand van een aantal kwesties:

Hoe bereik je met alle partijen kwaliteit, snelheid en ambitie in deze opgaven?
Wat voor een soort publieke ruimten zijn wenselijk, en wat is de rol van de verbeelding hierin?
Wat zijn de economische en sociale waarden van deze opgaven, en hoe maak je die inzichtelijk?

Gasten:
Peter Lubbers: Van visie naar uitvoer, en de identiteit van Bossche publieke ruimte in het openbare netwerk.
Wouter Jan Verheul: ontwikkelingen van het publieke domein vanuit economische waarde en publiek en privaat belang.
Merle Ebskamp: De kracht van verbeelding: benutten van bestaande kwaliteiten van de Bossche Stadsdelta.

BAI PRAAT / woensdag 7 december, 17.00 – 19.30 / Bossche Brouwers aan de Vaart / aanmelden: aanmelden@baiweb.nl

Laat een reactie achter