BAIpraat Moerasdraak

20 juni 2024 Gepubliceerd door

Datum/Tijd: 20/06/2024 / 19:15 - 22:00
Locatie: kruithuis

over de rol van water in de onze leefomgeving.

Moerasdraak was de bijnaam van ‘s-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De naam kreeg de stad omdat ze onneembaar werd geacht vanwege haar ligging tussen moerasgebieden. De stad en haar omgeving heeft al eeuwen een haat-liefde verhouding met het water. Toch lijkt, in recente stadsontwikkelingen, het water lang niet altijd de aandacht te krijgen die het verdiend. Terwijl we juist nu te maken hebben met grote klimaat(adaptieve)opgaven, water en bodem sturend ontwikkelen en natuurinclusief bouwen. Voor ontwerpers en ontwikkelaars van de leefomgeving is het belangrijker dan ooit om zich op de hoogte te stellen van deze unieke relatie met het water.

Met onder andere:

Francien van den Heuvel (Auteur van “ ‘s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee”): Een historische kijk op de omgang van overheid en bevolking van de stad ten tijden van hoogwater en overstromingen.

Matthijs Hollanders (landschapsarchitect van De Urbanisten): Toelichting op de waterkundige aspecten van de Gebiedspaspoorten Groen en Klimaatbestendig Den Bosch. Deze gebiedspaspoorten zijn in opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch gemaakt om de actuele opgaven op het gebied van water, groen, ecologie en klimaatadaptatie integraal en per wijk in beeld te brengen en om bouwstenen aan te reiken om hier invulling aan te geven.

Waterschap Aa en Maas (Waterschap van meerdere gemeentes in midden Brabant): Een presentatie over de huidige rol, uitdagingen en ambities van het waterbeheer in stedelijke gebieden, maar ook een blik naar de waterschapsmarkt van de toekomst. Een markt waarin multidisciplinaire samenwerking steeds belangrijker wordt.

Fransje Hooimeijer (Associate Professor Environmental Technology & Design, TU Delft): Een presentatie over de interdisciplinariteit van de opgave van water en het stedenbouwkundig ontwerp. Hoe kunnen we, door vroegtijdig in het ontwerpproces een collaboratieve ontwerpbenadering toe te passen, de stedelijke waterveerkracht én de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren?

Megan in ’t Veld (Student Urban design aan Breda University of Applied Sciences): Presentatie van het afstudeerwerk over de Dieze wat ze samen doet met Kyra de Graaff en Renée Zijlstra.

Laat u in één avond BAIpraten en meld u nu gratis aan!

De avond wordt afgesloten met een informele borrel om elkaar te ontmoeten en het dialoog verder aan te gaan.

Aanmelden kan hier: Gratis aanmelden via Eventbrite

Datum: Donderdagavond 20 juni 2024
tijd: 19:15-22:00
Locatie: Kruithuis Den Bosch

Laat een reactie achter