Online gesprek ‘Individueel wonen, samen leven’, over de groeiende groep eenpersoonshuishoudens

25 mei 2021 Gepubliceerd door
Credit: Ivonne Calis, www.myfootprints.nl

Datum/Tijd: 25/05/2021 / 12:00 - 15:00

Starters, ouderen, alleenstaanden; een groeiende groep mensen woont zelfstandig, en al die eenpersoonshuishoudens hebben een specifieke woonvraag.

Stad en regio kunnen deze trend op dit moment echter nog niet voldoende faciliteren, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Wat kunnen we doen om hierin verandering te brengen? Wie moet daarbij het voortouw nemen? Wat wordt er op dit moment al gedaan? En wat willen die alleenstaanden eigenlijk?

Het BAI organiseert op dinsdag 25 mei (12.00–15.00 uur) een gratis, veelzijdig en inspirerend online gesprek met experts en betrokkenen over dit domeinoverstijgende vraagstuk – om inspiratie te bieden en initiatieven te ontplooien.

Aan het woord komen:

Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)
Freek Schmidt (hoogleraar architectuurgeschiedenis en leefomgeving, VU Amersterdam)
Reimar von Meding (KAW architecten)
Pieter Graaff (Open Kaart)
Irene Edzes (Vollmer en Partners)
Janine van Heertum (Woningcorporatie Zayaz)
Georgeanne Leuw-van Liebergen (BPD)
Marielle Kloth (voorm. voorzitter CPO Boschveld)
Jordi Prins (Jongerenambassadeur Den Bosch, portefeuille wonen)
Nel Willekens (Wakkere ouderen)
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Vanevo Jazz Duo verzorgt een muzikaal intermezzo, Marjon Moed een live column.

De gratis lezing is online te volgen; je meldt je aan door hier een mail te sturen met je naam en e-mailadres, later ontvang je dan een link voor toegang tot de lezing.

Laat een reactie achter