Onverwacht Den Bosch

08 februari 2022 Gepubliceerd door

Datum/Tijd: 08/02/2022 / 12:00 - 14:30

Onverwachte plekken bieden de stad ruimte voor initiatief en ad hoc ontwikkelingen, zijn broedplaatsen voor dynamiek. Is deze ruimte voor toevallige mutaties in de evolutie van de stad niet noodzakelijk voor inspiratie en nieuwe energie?

Het BAI organiseert op dinsdag 8 februari (12.00 – 14.30 uur) Onverwacht Den Bosch, een online gesprek over het ontwerpen aan ruimte voor ongeplande stedelijke ontwikkeling.

Terwijl er gesproken wordt over de ontwikkelingen in de Bossche Stadsdelta (Tramkade) vragen we ons af: gaat nu het laatste rafelrandje, de laatste plek voor experiment in de stad verloren? Is er straks nog ruimte voor mensen met een kleinere portemonnee, voor jongeren en creatieven, voor diversiteit? En vooral: willen zij dan nog wel wonen en werken in een stad waar alles al voorspeld is? Kortom, waar is de verrassing nog?

Het BAI brengt tijdens dit online gesprek betrokkenen en experts samen om het onverwachte in Den Bosch te bespreken, inspiratie te bieden en initiatieven te helpen vormen.

Met presentaties van:

Tom Daamen, Associate Professor bij de leerstoel Urban Development Management aan de TU Delft en directeur van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, gespecialiseerd in strategieën die publiek-private samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid bevordert bij het plannen, en het financieren en organiseren van complexe ruimtelijke projecten in steden en stedelijke regio’s.

Sitong Luo, onderzoeker en landschapsarchitect, betrokken bij DE WUR en gepromoveerd aan de TU Delft met haar proefschrift ‘Disclosing Interstices. Open-ended Design Transformation of Urban Leftover Spaces’, waarin ze onder meer constateert dat stedelijke restruimtes zonder duidelijke functie of waarde een grote bijdrage kunnen leveren aan de formeel vormgegeven stad.

Nadia Pepels, werkt als architect al tekenend op het spanningsveld van het grote en het gedetailleerde schaalniveau, dat samenkomt in de belevingswereld. Zij pleit voor ideeën voor de Open Stad, waar ruimte is voor ambiguïteit, improvisatie, toe-eigening, complexiteit, spontaniteit – ruimte voor experiment.

Daarna vindt een rondetafelgesprek plaats met Bossche experts, waaronder:

– Ruud Schouten (voorzitter World Skate Center).
– Kirsti Pol (mede-initiatiefnemer Tramkade, Conceptenbouwer en businessdeveloper Buro Kade).
– Lidwien van Noorden (kunstenares en nachtburgemeester).
– Rogier Rombouts (ontwikkelaar bij Boelens de Gruyter van o.a. Amadeiro).
– Mike van der Geld (wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur).
– Loes van der Linden (woonbootbewoonster Ertveldplas).

Gespreksleider: Sophie Stravens

Vanavo Jazz Duo verzorgt een muzikaal intermezzo.

Kijk en luister mee, stel je vragen en verkondig je mening! Deelname is gratis, je meldt je aan door een mail te sturen naar aanmelden@baiweb.nl

Laat een reactie achter