Verslag Onverwacht Den Bosch

11 februari 2022 Gepubliceerd door

Verslag online gesprek Onverwacht Den Bosch 

Op dinsdag 8 februari organiseerde het BAI Onverwacht Den Bosch, een online gesprek over de ruimte voor experiment in de stad – zowel de fysieke ruimte als proces- en beleidsruimte.


Onverwacht Den Bosch begon met inspirerende presentaties van Tom Daamen, Sitong Luo en Nadia Pepels, gevolgd door een gesprek (onder leiding van Sophie Stravens) met lokaal betrokkenen, waarmee het vraagstuk Bosch werd: Ruud Schouten, Kirsti Pol, Lidwien van Noorden, Rogier Rombouts, Mike van der Geld en Loes van der Linden. Meer info
rmatie over de sprekers vind je onderaan deze pagina.

Tom Daamen liet zien hoe er een cultuurverandering heeft plaatsgevonden binnen gebiedsontwikkeling, gaf voorbeelden van ontwikkelingen met behoud van ‘energie’ en relativeerde dat de stad nooit af is.

Sitong Luo nam ons mee in haar onderzoek en vertelde hoe je met kleine ingrepen leegstaande plekken in de stad kunt aanzwengelen tot sociale ontmoetingsruimtes, en hoe een afvaardiging van betrokkenen als tussenpartij gesprekspartner kunnen zijn voor gemeente voor langdurige waarborging. Met haar tekeningen en onderzoeken bracht Nadia Pepels de dynamiek van een stad(sdeel) in kaart, liet ze zien hoe die te verbinden zijn en hoe luisteren (ophalen) bij inwoners essentieel is voor planvorming in een gebied.

Het werd zo een oproep aan beleidsmakers om ogen en oren te hebben voor bottom-up initiatieven en om ruimte vrij te laten voor experiment, en voor ‘participatie 2.0’ waarin op vertrouwensbasis partnerschappen kunnen worden gevormd. Om te bouwen aan een stad die nooit af is, en die voor iedereen toegankelijk is.

Hieronder kun je het gehele gesprek bekijken, plus het muzikaal intermezzo door Loe.
Eronder vind je een korte compilatie.

Doorpraten hierover? We zijn benieuwd naar je mening. Laat een reactie achter, onderaan deze pagina.

Over de sprekers

Deel 1

Tom Daamen
Associate Professor bij de leerstoel Urban Development Management aan de TU Delft en directeur van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, gespecialiseerd in strategieën die publiek-private samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid bevordert bij het plannen, en het financieren en organiseren van complexe ruimtelijke projecten in steden en stedelijke regio’s.

Sitong Luo
Onderzoeker en landschapsarchitect, betrokken bij DE WUR en gepromoveerd aan de TU Delft met haar proefschrift ‘Disclosing Interstices. Open-ended Design Transformation of Urban Leftover Spaces’, waarin ze onder meer constateert dat stedelijke restruimtes zonder duidelijke functie of waarde een grote bijdrage kunnen leveren aan de formeel vormgegeven stad.

Nadia Pepels
Werkt als architect al tekenend op het spanningsveld van het grote en het gedetailleerde schaalniveau, dat samenkomt in de belevingswereld. Zij pleit voor ideeën voor de Open Stad, waar ruimte is voor ambiguïteit, improvisatie, toe-eigening, complexiteit, spontaniteit – ruimte voor experiment.

Deel 2

Ruud Schouten (voorzitter World Skate Center).
Kirsti Pol (mede-initiatiefnemer Tramkade, Conceptenbouwer en businessdeveloper Buro Kade).
Lidwien van Noorden (kunstenares en nachtburgemeester).
Rogier Rombouts (ontwikkelaar bij Boelens de Gruyter van o.a. Amadeiro).
Mike van der Geld (wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur).
Loes van der Linden (woonbootbewoonster Ertveldplas).

Laat een reactie achter