Op 16 december jongstleden heeft Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, in het kader van haar Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, de open oproep Anders werken aan wonen gelanceerd. Middels deze open oproep nodigen ze ontwerpers uit om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen.

Zoals je in de open oproep kan lezen, bestaat ze uit 4 fases: de opstartfase (december 2021-februari 2022), de eerste fase (april-december 2022), de vervolgfase (januari-november 2023) en de impactfase (december 2023-april 2024). Tijdens de opstartfase organiseren ze, in samenwerking met een viertal lokale architectuurcentra, vier regionale werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten bieden ruimte aan ontmoeting tussen lokale en regionale ontwerpers enerzijds en overheden, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen, wooncoöperaties,  VVE’s en andere collectieven van bewoners anderzijds. Ze zijn gericht op het breed agenderen en verspreiden van (de thematiek van) de open oproep, het bevorderen van betrokkenheid van samenwerkingspartners buiten de creatieve industrie en matchmaking en begeleiding van partijen richting deelname aan de open oproep.

De eerste regionale werkbijeenkomst, op donderdag 20 januari, organiseren ze samen met Architectuurcentrum Eindhoven en is gericht op de regio Zuid. Klik op deze link voor de aankondiging op de website van Architectuurcentrum Eindhoven.

Laat een reactie achter