Op 7 december 2022 ging de BAIpraat over het belang van investeren in de openbare ruimte.

Drie sprekers belichtten het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken: Merle Ebskamp presenteerde haar toekomstbeeld voor de Bossche stadsdelta, Peter Lubbers nam ons mee naar een aantal succesvolle gerealiseerde projecten uit andere Nederlandse steden, en Wouter Jan Verheul maakte de sprong naar het onderzoek en de processen.

Merle Ebskamp hield aan de hand van haar afstudeerproject aan de TU Delft ‘ Reflecties van De Bossche Stadsdelta’ een betoog over het belang van openbare ruimte als verbinder van mensen, natuur en verschillende werelden binnen de stad. Ze pleitte daarbij voor het benutten van de reeds aanwezige kwaliteiten en elementen van het gebied, het belang van het ‘open‘ laten van plekken om zo plaats te bieden voor spontane invullingen en ontmoetingen, en voor de meerwaarde van verstilling en rust te midden van de drukte van de stad.

Peter Lubbers toonde aan de hand van succesvolle voorbeelden uit andere steden, waaronder plan Vredeoord en andere projecten in Eindhoven en andere steden, dat het maken van een goede, vaak groene, publieke ruimte ook een economische meerwaarde kan opleveren voor een gebied. Hij sprak zijn waardering uit voor de aanpak van onder meer de gemeente Eindhoven, waar een supervisor is aangesteld voor de stad om plannen in goede banen te leiden en te coordineren aan de hand van een overkoepelende visie, welke een houvast vormt voor nadere invulling, en pleitte voor het maken van heldere keuzes.

Wouter Jan Verheul nam de toehoorder mee in de systematiek, organisatie en geldstromen achter een goede publieke ruimte. Niet alleen het fysieke en esthetische voorkomen maakt dat een plek werkt, een goede programmering is minstens zo belangrijk volgens hem. De vraag is wie die programmering op zich neemt, dat kan een stichting zijn, een commerciële partij, een overheid, of voortkomen uit burgerparticipatie. De juiste balans tussen de programmering, de uiterlijke verschijning en ligging en de beoogde gebruiker zorgt uiteindelijk voor succes. Het gaat om de kunst om die balans te vinden.

Na de presentaties ontstond een levendige discussie, over de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten, ontwikkelaars, bewoners en stichtingen. Wouter Jan Verheul ziet een belangrijke rol voor een platform als het BAI weggelegd om de partijen bij elkaar te brengen in open gesprekken, en zo mogelijkheden en connecties te creëren die elders niet eenvoudig te leggen zijn. Aan de bar ging het gesprek nog een tijdlang verder, Merle kreeg meerdere verzoeken om haar verhaal nog eens te presenteren bij andere gelegenheden.

Sprekers:

Merle Ebskamp (afgestudeerd in architectuur aan de TU Delft, docent research and design aan het Technasium in Leiden): De kracht van verbeelding: benutten van bestaande kwaliteiten van de Bossche Stadsdelta

Peter Lubbers (Landschapsarchitect en oprichter van Buro Lubbers): Van visie naar uitvoer, en de identiteit van Bossche publieke ruimte in het openbare netwerk

Wouter Jan Verheul (senior onderzoeker, adviseur, universitair docent stedelijke ontwikkeling, gebiedstransformaties, publieke ruimte en placemaking aan onder meer de TU Delft) Ontwikkelingen van het publieke domein vanuit economische waarde en publiek en privaat belang.

 

Laat een reactie achter

4 reacties

 • Vandaag in het Brabants Dagblad:
  De brugpijlers van de straks oude Diezebrug in Den Bosch moeten een functie krijgen als ze geen brug meer hoeven te dragen. Althans: als het aan Stichting Weeshuisjes en Bosschenaar Merle Ebskamp ligt. Zij willen het onderdeel laten worden van een route rond en door de Bossche Stadsdelta.
  De brugpijlers van de straks oude Diezebrug in Den Bosch moeten een functie krijgen als ze geen brug meer hoeven te dragen. Althans: als het aan Stichting Weeshuisjes en Bosschenaar Merle Ebskamp ligt. Zij willen het onderdeel laten worden van een route rond en door de Bossche Stadsdelta.
  Lees meer op:
  https://www.bd.nl/den-bosch-vught/pijlers-diezebrug-als-visitekaartje-voor-den-bosch-obstakel-met-potentie~af19bbbf/

 • Vandaag in het Brabants Dagblad:
  https://www.bd.nl/den-bosch-vught/toekomst-van-bossche-goudkust-is-nog-ongewis~a517574f/

  Robèrt van Lith

  Den Bosch

  De toekomst van het ontwikkelingsgebied Bossche Stadsdelta is voorlopig nog ongewis. Zo is er nog veel ondu idelijk over de aanleg van de Lage Diezebrug, wat wordt gezien als het startpunt van de Bossche Stadsdelta in de omgeving van de Diezebrug. Hier zijn in de toekomst 1600 woningen gepland, cultuur, recreatie, horeca en bedrijven. Tegen de Lage Diezebrug zijn zo’n honderd bezwaren ingediend.

  Grond aankopen
  Paul van der Krabben stelde gisteravond namens Bosch Belang vragen over de Bossche Stadsdelta, die in de volksmond ook al ‘Bossche Goudkust’ wordt genoemd. Hij vreest dat deze naam in de toekomst zeker van toepassing wordt omdat hij vreest dat de kosten voor toekomstige woningen zeer hoog gaan uitvallen omdat de gemeente daar nog grond moet aankopen. Hierbij kon Van der Geld hem geruststellen: ,,Het is nog altijd de bedoeling dat er 70 procent betaalbare woningen komen.”

  Om te beginnen heeft Den Bosch zo’n 1300 vierkante meter nodig voor de aanleg van de Lage Diezebrug, waarvoor de parkeerplaats van gezondheidscentrum De Dieze nodig is. Daarbij spreekt het college al over onteigening van grond. Van der Krabben wilde weten hoe het staat met het aankopen van de benodigde percelen.

  Wethouder Mike van der Geld (D66, stedelijke ontwikkelingen) kon daar nog geen pasklaar antwoord op geven. Er wordt nog altijd onderhandeld.

  ,,Mocht het komen tot onteigenen, dan houden we uw raad daarvan op de hoogte.”

  Bosch Belang vroeg ook naar duidelijkheid over de toekomst van de ondernemers op de Tramkade, wier contracten in 2025 aflopen. Het gaat dan om onder anderen om huurders van De Mengfabriek en Het Werkwarenhuis, waar restaurant Van Aken in is gevestigd.

  Stijging energiekosten
  Ook op deze vraag kon Van der Geld nog geen klare wijn schenken. ,,Medio 2023 verwachten we het haalbaarheidsonderzoek klaar te hebben. Dan kunnen we al een doorkijk schetsen voor de periode na 2025.”

  Will Hoeben (De Bossche Groenen) vroeg nog of het mogelijk is om een noodfonds in te stellen voor de circa zestig ondernemers die op de Tramkade een enorme stijging van de energiekosten te wachten staat.

  ,,Soms wel zeven tot negen keer zoveel”, zei Hoeben. Wethouder Van der Geld kon hem nog niet geruststellen. ,,We hebben zo’n noodfonds nog in onderzoek. En het college heeft daar nog geen besluit over genomen.”

 • Met veel interesse de avond van 7 december j.l. gevolgd.
  De combinatie van sprekers en de reacties maakt dat er m.i. anno 2022 een bodem is voor het Stads-Delta plan van Merle – Ebskamp.
  Belangrijk is dat het een goed technisch onderbouwd plan is!
  Het is fantastisch dat B.A.I. haar nek wilt uitsteken om te middelen bij het concretiseren van haar plan.
  Hopelijk zal er iets uitkomen waarbij het sociale boven het commerciële zal uitstijgen.
  Guus Olderaan

  • Bedankt voor je positieve reactie Guus!
   Ik ben blij dat er een bodem wordt gezien voor het ontwerp . Ik zal mijn ideeën blijven delen met de gemeente en andere professionals.
   Dank ook voor je aanwezigheid!
   Merle