Verslag BaiPraat XL Verkiezingen

08 april 2022 Gepubliceerd door

Op 10 maart organiseerde het BAI een BAIPRAAT XL, verkiezingsdebat in de Toonzaal.
Tien partijen namen de uitnodiging aan om te komen spreken over hun standpunten ten aanzien van de grote opgaven die er zijn op gebied van de ruimtelijke ordening.

Aan de hand van vijf thema’s, pitches, en een integrale discussie, onder leiding van gespreksleider Joep Mol, kwamen de partijstandpunten voorbij om het publiek te helpen in hun stemkeuze. Bijkomend bleek het ook een nuttige avond om onderling te kijken waar er politieke aansluiting is, en waar de toekomstige debatten over gevoerd gaan worden.

DJ Schurkenbiefstuk gaf de avond een muzikale invulling.

De volgende partijen en vertegenwoordiging stonden op het podium:

PvdA: Fouad Kabbouti, D66: Geert Verbruggen, Bossche Groenen: Will Hoeben, Volt: Arjen van Silfhout, SP: Bram Roovers, Rosmalens Belang: Roy Geers, VVD: Hanneke Welten, Groen Links: Steven van Slageren, CDA: Marianne van der Sloot, Partij voor de Dieren: Rick van de Pol

 

De 5 thema’s waren:

1 SOCIAAL DEN BOSCH

Woningmarkt: voor wie gaan we bouwen, hoe zorgen we dat starters en mensen met een kleinere portemonnee en huurders een plek krijgen op de woningmark, etct?

2 DYNAMISCH EN EXPERIMENTEEL DEN BOSCH

Hoe houden we de stad dynamisch? Jonge mensen, creatieven, initiatieven, hoe bieden we hen een plek, etc?

3 DNA DEN BOSCH.

Waar en wat gaan we bouwen. Vertrutting, vernieuwing, hoogbouw, tijdelijke bouw etc

4 DUURZAAM DEN BOSCH

Hoe gaan we bouwen aan een duurzame stad, bv waterberging, hittestress, groen, gezonde leefomgeving, mobiliteit etc?

5 HET BOSSCHE BUITEN

Grootschalige opgaven in het buitengebied: zoals Klimaatopgave (hoe om te gaan met zonneweiden en windmolens), vitale dorpskernen, toekomst agrarische sector etc

 

Laat een reactie achter