Verslag BaiPraatXL De Bossche Toekomst

20 april 2023 Gepubliceerd door

120 bezoekers
13 sprekers
12 projecten
1 avond

Op 19 april organiseerde het BAI een BaiPraatXL over de Bossche Toekomst. Den Bosch heeft namelijk grote plannen voor de komende jaren met o.a. de Spoorzone, het Design Museum en het aanpakken van grootschalige woningbouwplannen. Maar wat is de stand van al die projecten? En hoe gaan ze invloed hebben op de stad en op elkaar?  In drie hoofdstukken: gebiedsvisies, woningbouw, en cultuur, werd er tekst en uitleg gegeven over de projecten en hun actuele status, en was er ruimte voor vragen.

Verschillende thema’s werden aangeraakt: van betaalbaar wonen tot dwaalgebieden. Tijdens de vragenronde kwamen onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen de projecten naar boven.

Bij de gebiedsvisies blijkt dat zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch als de samenwerkende partijen grote ambities hebben. Bij alle gebiedsvisies wordt een eerste gezicht gegeven aan de minimaal 70% betaalbare woningen, zoals in het bestuursakkoord 2023. Daarnaast toont elk project zijn eigen identiteit: van de datastad in het innovatiekwartier tot de eeuwig jonge Bossche Stadsdelta. Ook buiten de directe stadsring zijn ambities duidelijk zichtbaar: Station Oost ziet het groen als identiteitsdrager en biedt ruimte voor collectiviteit.

Het tweede deel van de avond gaf inzicht in de grote woningbouwprojecten in de stad. Dichtbij het centrum ontwikkelt zich Willemspoort Zuid en Brabantbad. Beiden gesitueerd aan de rand van kwalitatief groengebied. Ondanks de grote schaal van de projecten proberen zij toch, ieder op hun eigen manier, kleinere collectieve plekken en ruimtes te maken. Van ‘wasbar’, hof, tot levendige plint. Bij Landgoed Coudewater bevindt zich de collectiviteit in het gezamenlijk bezit en onderhoud van het park door de bewoners. Het flexwonen project Stek geeft op een heel eigenzinnige en nadrukkelijk manier aandacht aan collectiviteit. Van gedeelde (moes)tuinen tot deelauto’s. Een belangrijke medespeler hierin is duurzaamheid: een waarde die straks collectief gedragen moet worden door de bewoners.

De avond werd afgesloten met projecten die relateren aan cultuur, werk en de publieke ruimte. Een overkoepelend thema dat naar voren kwam was het dwalen door de stad. In zowel het Gasthuiskwartier als Huis73 is er nadrukkelijk aandacht voor de typische Bossche pleinen-, hoven- en stegenstructuur. Zij ontwerpen o.a. kleinschalige plekken die onderling verbonden worden en uitnodigen tot ontmoeten. De ambitie om te verbinden is bij het Design Museum zichtbaar in het willen aantrekken van verschillende soorten publiek. Terwijl het Zuid-Willemspark zowel een sociale als fysieke verbinding vormt.

Of te wel, Den Bosch is enorm in beweging. Over al deze ontwikkelingen werd je in één avond helemaal bijgepraat!

Onder leiding van Joep Mol, en met muzikale begeleiding van DJ Schurkenbiefstuk, werd het een gezellige en informatieve avond.

De deelnemende sprekers:

GEBIEDSVISIES
Erwin Olzheim (Sr. projectmanager gebiedsontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch over: Spoorzone Stationsgebied
Sonja de Jong / Charlotte Uiterwaal (Projectmanager Stadsontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch / Development Manager  Lister Buildings) over: Spoorzone Innovatiekwartier
Marjolein Pullens (Projectleider gebiedsontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch) over: spoorzone Bossche Stadsdelta
Monique Lankester (Stedenbouwkundige gemeente ’s-Hertogenbosch) over: Station Oost

WONINGBOUW
Janine van Heertum (Maatschappelijk ontwikkelaar Zayaz) over: Stek, Flexwonen Noordoosthoek
Geert Bosch (HILBERINKBOSCH Architecten) over: Landgoed Coudewater
Remco Overmars (Senior ontwikkelaar Heijmans Vastgoed) over: Willemspoort Zuid
Edward Schuurmans (KCAP partner) over Brabantbad

CULTUUR/PUBLIEKE RUIMTE
Bas van Mierlo (Houben / van Mierlo architecten) over: Gasthuiskwartier
Marjolein Pullens (Projectleider gebiedsontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch) over: Zuid Willemspark
Leonie Boelens (Architect Korteknie Stuhlmacher Architecten) over: Huis 73
Oscar Jansen (Zakelijk directeur Design Museum) over: Design Museum

Onder de fotomozaïek zijn nog meer foto’s te vinden.

Meer foto’s

Laat een reactie achter