verslag Buitenkans lezing Dorpsidentiteit

11 oktober 2021 Gepubliceerd door

Dorpen en kleine kernen in het landelijk gebied staan onder druk. De bevolking vergrijst, het voorzieningenniveau
loopt terug en het religieuze erfgoed, dat vaak beeldbepalend is, staat leeg. Ook de agrarische sector worstelt
met de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar een duurzamere landbouw. Zo’n veertig procent van de
Brabantse boeren gaat stoppen of overweegt dat te doen. Tegelijk ligt er een grote woningbouwopgave. Hoe
gaan dorpsgemeenschappen daarmee om?
‘Hét dorp bestaat niet’, dat stelde Evert van Schoonhoven, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen NoordBrabant. Hij was de eerste gast bij de vierde bijeenkomst van Buitenkans dat het thema ‘dorpsidentiteit’
verkende. Het was zijn reactie op de stelling dat een dorp ‘een verzameling huizen met een kerk in het midden’
zou zijn.

Lezing georganiseerd door het BAI, in het kader van de Buitenkans lezingreeks over het buitengebied, met bijdragen van Evert van Schoonhoven, Sally Lierman, Paul Vereijken en Dianne Maas-Flim.

Lees hier het verslag op de website van Buitenkans

Laat een reactie achter