Verslag en registratie BAI lezing ‘Leren van het Paleiskwartier’ door Shyam Khandekar.

08 februari 2021 Gepubliceerd door

Shyam Khandekar gaf op donderdag 4 februari op uitnodiging van het BAI een lezing over zijn ervaringen die hij in de afgelopen 30 jaar heeft opgedaan als stedenbouwkundige en supervisor bij het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch. Dit naar aanleiding over het boek wat in de december is verschenen hierover: Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling, Leren van het Paleiskwartier.

Hij begon zijn toelichting met het aan de orde stellen van het belang van duurzame herontwikkeling van vervallen plekken in de stad voor de verbetering van de leefomgeving van de stad. Dit als alternatief voor het uitdijen van de stedelijke grens ten koste van de landschappelijke waarden. Voor het Paleiskwartier lag er een uitdaging in de barrière die de spoorlijn heeft gelegd voor de herontwikkeling van Wolfsdonken. Door in het onwerp een sterke structuur van openbare ruimte en ontsluitingen te ontwerpen zijn randvoorwaarden geschapen voor een duurzame stedenbouwkundig weefsel. Maar wellicht het belangrijkste element in het proces en het succes was de (langdurige) betrokkenheid in teamvorm van partners en professionals, en het vertrouwen tussen gemeenten en marktpartijen. Een deel van de lezing is hieronder terug te kijken. (Het eerste deel van de lezing ontbreekt helaas door een technische storing). De afbeeldingen bij de lezing zijn als pdf toegevoegd.

Over het boek:

Terwijl er steeds meer mensen naar de stad trekken, breidt de stedelijke periferie zich uit ten koste van de natuur. Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling, Leren van het Paleiskwartier legt uit hoe duurzaamheid kan worden gerealiseerd door stedelijke herontwikkeling en upcycling. De grootschalige stedelijke herontwikkelingsprocessen die in dit boek aan de orde komen, zijn gebaseerd op het succesvolle Paleiskwartier. Het boek vertelt het bijna drie decennia beslaande verhaal over de manier waarop daar beleid werd gemaakt, beslissingen werden genomen, ontwerpen tot stand kwamen, projecten zich gefaseerd ontwikkelden en hoe de gemeente op een unieke manier samenwerkte met de private sector.

Khandekar’s boek is daarmee meer dan een objectieve beschrijving over het Paleiskwartier; het geeft ook inzicht in het proces en de keuzen die gemaakt zijn. Hij presenteert het Paleiskwartier als stedenbouwkundig model en levert tools aan voor herontwikkelingsopgaven, met aandacht voor openbare ruimte, duurzaamheid, identiteit en samenwerking.

Het boek is hier te bestellen.

Hier vind je een artikel in het Brabants Dagblad over Khandekar’s boek.

Hier vind je een artikel over het boek in De Architect

Over de spreker:

Shyam Khandekar ia al meer dan dertig jaar als stedenbouwkundige en supervisor betrokken bij het Paleiskwartier; eerst als directeur van zijn eigen bureau Khandekar Stadsontwerp & Landschap, later als directeur van BDP.khandekar en sinds enkele jaren via zijn bureau ICONS/NL. Hij leidt ontwerpteams in verschillende stedelijke herontwikkelingsprojecten in India en Nederland. Khandekar is medeoprichter van het tijdschrift My Liveable City en co-auteur/redacteur van het boek Affordable Housing & Inclusive Cities.

Shyam Khandekar

Laat een reactie achter