Precies één week geleden was het BAI te gast in de Grasso. Het was een inspirerende middag waarin we meegenomen werden in de gebiedsontwikkeling ‘Innovatie Kwartier Den Bosch’ (IKDB).

Door middel van meerdere presentaties, een rondleiding en dialoog werd zowel professional, bewoner als belangstellenden meegenomen in de ambities om een Bossche data-ecosysteem te realiseren waar innovatie, ontmoeting en (sociale) duurzaamheid centraal staat.

Deze ambities wilt het IKDB in de toekomst realiseren, maar stiekem is de reeds getransformeerde Grasso al een hedendaags succes in data-innovatie en communityvorming. De bouw van de Grasso in 1912 zette de ontwikkeling van de westzijde van de stad in gang. Ook nu vormt de monumentale machinefrabriek de start voor het ICT & Data ecosysteem van het IKDB.

Voor de ontwikkeling van het verdere gebied blijkt flexibiliteit een belangrijk ingrediënt te zijn om de gestelde ambities te bereiken. Het nieuwe ruimtelijke raamwerk faciliteert flexibiliteit in de voortdurende ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan de vestiging van bedrijven, maar ook de het inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Vanuit het publiek werd dit bevraagd: Hoe zorgen we ervoor dat het gebied niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijft bruisen, leven en innoveren? Hebben we dan nog wel grip?

De plannen bevatten daarom ook een publiek-private samenwerking tussen ontwikkeling en beheer waardoor langdurig monitoren en bijsturen mogelijk blijft, om zo de kwaliteit van het gebied te waarborgen. Bij het toekomstbestendig maken van het gebied hoort ook de samenwerking tussen jonge, net startende bedrijven en volwassene bedrijven. Dit milieu van kruisbestuiving moet een versnelling geven aan de innovatie, maar ook zeker bijdragen aan een prettig en levendig gebied om te wonen, werken én verblijven. Over deze levendigheid werd vanuit het publiek ook de zorg uitgesproken dat het geen plek moet worden met losse bedrijven waar men elkaar niet kent. Team IKDB gaf daarop toelichting dat er in het plan veel ruimte wordt gemaakt voor ontmoeting: zowel door gemeenschappelijke voorzieningen (denk aan het delen van een bedrijfskantine) als openbare plekken in het stedelijke groen.

Naast bedrijvigheid is er in het gebied straks ruimte voor onderwijs, wonen en verblijven. Het totale programma van de plek is dan ook flink en resulteert in een hoogstedelijk woonmilieu. Het publiek stelde daarop de vraag hoe er omgegaan wordt met het woon-werkverkeer en de potentiële auto’s die dit met zich meebrengt. Team IKDB gaf aan dat het gaat werken met een mobiliteitshub en dat de ligging vlakbij het station wil benutten. Dat laatste moet plaatsvinden door het beter verbinden van IKDB met het station en de stad. De route naar het station zal vooral gevoelsmatig verkort moeten worden, terwijl er voor de verbinding met de stad een potentiële brug over het station gerealiseerd kan worden.

Tot slot resteert nog de vraag: hoe gaat het IKDB straks om met het toch ook flinke woonprogramma? Een vraag die nog niet aan bod was gekomen en waar we tijdens de borrel, maar ook op een later moment nog graag over verder praten.

Het programma van deze avond bestond uit:

Welkom & Kick-off BAI JaarprogrammaMerle Ebskamp (Programmamaker BAI)
Presentatie Introductie IKDBWalter Stam (Gemeente ’s-Hertogenbosch)
Presentatie Transformatie Grasso en relatie met de stadJeroen van de Ven (TARRA architecten)
Rondleiding door de GrassoJeroen van de Ven, Niels Walters (TARRA architecten) en Robert de Kleijn (Bossche Investerings Maatschappij)
Presentatie Stedenbouwkundige opgaveIngrid Jansen (Gemeente ’s-Hertogenbosch
Presentatie OntwikkelingsopgaveJan Noorda (Lister Buildings)
Presentatie Ruimtelijk raamwerkEric Frijters & Wesley Verhoeven (FABRICations.)
Dialoog met alle sprekers en het publiekDylhan Groenendijk (AM)
Borrel – om gezellig na te praten! 

Veel dank aan alle sprekers en de fijne samenwerking! Dank aan het publiek voor de goede energie en vragen!

Mocht u op de hoogte willen blijven van ons BAI jaarprogramma, schrijf je dan in voor onze BAI Nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn en Instagram!

Laat een reactie achter